Skip to main content

ONZE
MISSIE

De mission statement is bedoeld om tussen de familie Pelzmann, het management, alle medewerkers een basis van vertrouwen te scheppen, die ervoor zorgt, dat naast het bereiken van de dagelijkse doelstelling er structureel gehandeld wordt om de lange termijn belangen van de onderneming veilig te stellen.


MERK

ONS MERK IS PELZMANN.

Dit merk is vertrouwd en staat voor premium kwaliteit. Het merk is daarom zowel onze verplichting als kapitaal in een. Innovatie in combinatie met de traditionele waarden is voor het behoud van ons merk van het grootste belang.

Verdere uitbreiding in de Europese markt is een grote uitdaging voor oliemolen Pelzmann. Ons doel is om voortdurend de Europese markt te ontsluiten en te ontwikkelen en gestaag onze internationale marktpositie uit te breiden.

HANDELS
PARTNERS

Onze handelspartners zijn de gewaardeerde en waardevolle verbinding met de consument. Succes van onze klanten is ons succes. Daarom is voor ons een goede en intensieve samenwerking met business partners belangrijk. We zetten graag al onze expertise en onze beste producten in.

Verantwoord-
elijkheid

WE STAAN IN VOOR DE VEILIGHEID
VAN ONZE PRODUCTEN EN HANTEREN
DE WETTELIJKE BEPALINGEN.
HET NALEVING VAN DE
HYGIËNERICHTLIJNEN HEBBEN IN
ONS BEDRIJF GROTE WAARDE.

We staan in voor de veiligheid van onze producten en hanteren de wettelijke bepalingen. Het naleving van de hygiënerichtlijnen hebben in ons bedrijf grote waarde.

Wij allemaal, die bij of voor de oliemolen Pelzmann werken, onafhankelijk op welk gebied of welk niveau, waken ervoor, dat onze producten in de best mogelijke kwaliteit onze klanten bereiken. Hiervoor gebruiken we ook een modern systeem voor kwaliteitsborging. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze klanten en hechten veel waarde aan het voldoen aan hun verwachtingen en behoeften. Daarom investeren we in klantgerichte productie en werken continue aan het verbeteren van al onze afdelingen.

Wij garanderen, dat we in onze productie uitsluitend kwalitatieve grondstoffen gebruiken en we toetsen onze leveranciers hierop.

Werknemers

Gekwalificeerde en toegewijde medewerkers zijn de basis van het succes van ons bedrijf.  Wij zijn ervan overtuigd dat ze ook in de nabije toekomst een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons bedrijf.

management
cultuur

Openheid en samenwerking kenmerken de stijl van leidinggeven aan het bedrijf. Een duidelijke omschreven organisatiestructuur dient daarbij als handleiding.

duurzaamheid
en milieu

De bescherming van de natuurlijke hulpbronnen is een van de dringende taken van onze tijd. We voelen ons verplicht milieubewust te ondernemen. Wij richten ons dan ook met name op de verbetering van de productieprocessen, producten, verpakking en logistiek. Daarnaast streven we naar vermindering van de uitstoot van onze activiteiten. 

onafhan-
kelijkheid

Als familie - bedrijf kunnen we onafhankelijk ondernemen en dit stelt ons in staat snel beslissingen te nemen en in te spelen op de eisen van de markt.

De basis van ons handelen is gericht op de lange termijn, het handhaven van de werkgelegenheid en het leveren van topkwaliteit.